منوی اصلی


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/sitcoir/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

  دوره های ویژه در حال ثبت نام

دوره تخصصی CCNA

دوره تخصصی اوراکل مقدماتی

دوره تخصصی اوراکل پیشرفته

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های روبرو تماس حاصل نمایید : 3-6630681

سیتکو،sitco

 ثبت نام درکاریابی


کاریابی تخصصی

 

ثبت نام کارجو

- پر کردن فرم ثبت نام

شرح:

-مراجعه کارجو به کاریابی

-انجام مصاحبه بین کارجو و مسئول ثبت نام در خصوص تطبیق داشتن مهارت کارجو با حوزه ی فعالیت کاریابی

-تکمیل فرم ثبت نام

-تحویل فرم ثبت نام تکمیل شده به همراه یک برگ فتوکپی شناسنامه و دو قطعه عکس 4*3و مبلغ 30000 ریال به کاریابی

-دریافت کارت متقاضی کاراز کاریابی

 

ثبت نام کار فرما

- پر کردن فرم فرصت شغلی

شرح:

- درخواست نیرو به طریق  مراجعه حضوری کارفرما به کاریابی

-مصاحبه در خصوص تطبیق درخواست نیروی کارفرما با حوزه ی فعالیتهای کاریابی

 

پر کردن فرم فرصتهای شغلی که حتماً می بایست ممهور به مهر و امضای کارفرما باشد

شرح:

-در خواست نیرو از طریق تماس تلفنی کارفرما با کاریابی    6632355 tel:

-مصاحبه در خصوص تطبیق درخواست نیروی کارفرما با حوزه ی فعالیتهای کاریابی

-فکس کردن فرم فرصتهای شغلی برای کارفرما ی مورد نظرتوسط کاریابی

-تکمیل فرم فرصت شغلی توسط کارفرما و فکس فرم مهر و امضا شده به کاریابی

 

تطبیق فرصتهای شغلی با فرمهای ثبت نامی کارجویان

-تطبیق مهارت ها وتخصص کارجویان با فرصت شغلی موجود

 

معرفی کار جو به کار فرما

- اخذ وثیقه (چک یا سفته ) به مبلغ 2،000،000  ریال در وجه : شرکت سروش سپاهان بدون تاریخ از کارجو

-تنظیم وصدور فرم معرفی نامه برای کارجو.

 

اقدام برای تسویه حساب کارجو با کاریابی(در صورت بکارگماری )

شرح:

مبلغ 1،650،000ریال حق الزحمه کاریابی می باشد که  همزمان با اخذ این مبلغ از کارجو ، نامه استرداد وثیقه ایشان خطاب به امور مالی تهیه خواهد شد تا وثیقه خود را پس بگیرد.

 

معرفی کارجو به اداره کار(جهت استفاده کارفرما از معافیت کارفرما از 20% حق بیمه سهم کارفرما )


پاسخگویی به کارجویی که در خواست انصراف (استرداد وثیقه) را دارد

-مطمئن شدن از عدم بدهی کارجو به کاریابی همچنین از عدم ادامه همکاری کارجو با محل کار

-هماهنگ کردن با بخش مالی جهت تعیین زمان برای استرداد وثیقه

-هماهنگ کردن با کارجو برای مراجعه در روزمقرر

-گرفتن نسخه دوم رسید چک یا سفته از کارجوهنگام مراجعه .

نوشتن نامه استرداد وثیقه به امور مالی برای برگرداندن وثیقه به کارجو.